Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yatırım Klavuzu

> Mersinin Ekonomisi
> Doğrudan Yabancı Yatırım
> Lojistik Altyapı
> Dış Ticaret
> İş Gücü
> İş Ortamı
> İş Kurma
> Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
> Vergiler
> Mevzuat

Mersin'de ulaşım ağırlıklı olarak karayolu ile sağlanmaktadır. Ülkemizdeki bütün yerleşim birimlerine karayolu ile bağlantısı bulunmaktadır. Mersin.de 508 km.si devlet yolu, 673 km’si il yolu, 184 km’si otoyol, 5.008 km’si köy yolu olmak üzere toplam 6.373 km karayolu bulunmaktadır. 2010 yılında kaydı yapılan taşıtların illere göre yoğunluğu incelendiğinde Mersin, %3.lük payla yedinci sırada yer almaktadır. İlimizde demiryolu bağlantısı bulunmakta ve denizyolu ile ulaşım sağlanmaktadır.  Havaalanı  olmamasına  rağmen,  hava  yolu  ile  ulaşım  Adana  hava  alanından  sağlanmaktadır. (2)

Kara Yolu Ulaşımı
Türkiye.de olduğu gibi Mersin.de de, yolcu ve yük taşımacılığı karayolları üzerine yoğunlaşmıştır.  Serbest bölge’nin varlığı ve yoğun liman faaliyetleri, ilimizde ulaştırma sektörünün önemini artırmıştır. Limanda yükleme ve boşaltması yapılan yüklerin ülke içerisine dağılımı çoğunlukla karayolu ile sağlanmaktadır. Il ekonomisinde önemli bir yeri olan tarımsal üretim içerisindeki meyve ve sebze ürünlerinin dağıtımı da yine ağırlıklı olarak karayolları üzerinden yapılmaktadır. Mersin’in 052, 400 ve 715 nolu karayolları ile diğer illerle ve komşu ülkelerle bağlantıları vardır.  052 nolu karayolu otoyol olup 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şerittir. Mersin’i doğu ve kuzey bölgeleriyle birbirine bağlar. 400 nolu karayolu sahil boyunca uzanır. Yer yer 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere 4 şeritlidir. 715 nolu karayolu, Silifke üzerinden kuzey bölgeleriyle ulaşımı sağlar. Mersin’den Türkiye’nin her yerine düzenli otobüs seferleri vardır. Bölgemizde yurtiçi ve uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda firma mevcuttur. (2)

Demir Yolu Ulaşımı
İl sınırları içerisinde 55 km. çift hat yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaktadır. Yolcu trenlerinin sevk ve kabulü için 3 adet yolcu peronu ve yük trenleri için 3 adet yükleme rampası olup, Mersin limanına 250 metre demir yolu ile hat bağlantısı bulunmaktadır. Liman içinde de 31 km Demiryolu ile 51 adet makas bulunmaktadır. Deniz yolu ile gelen transit yükler demir yolu ile Ortadoğu ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine taşınmaktadır. İlimiz, Devlet Demiryolu ağına Doğuda Yenice İstasyonu üzerinden bağlanmaktadır. Yenice üzerinden Kuzeyden Orta Anadolu’ya, doğuda Adana üzerinden Güneydoğu illeri ile Suriye ve Irak’a bağlantı vardır. Adana–Mersin–İskenderun arasında düzenli banliyö seferleri yapılmaktadır. (2)

Hava Yolu Ulaşımı
Mersin.de hava alanı bulunmamaktadır. Ancak il sınırları içerisinde Çukurova Bölgesel Havalimanı kurulması için çalışmalar yürütülmektedir. Mevcutta hava yolu ulaşımı; il merkezine 69 km. uzaklıktaki Adana hava alanından yapılmaktadır. Hava alanından yurt içi ve yurt dışına düzenli olarak uçak seferleri yapılmaktadır. İlimiz Adana Havalimanı’nı kullanmaktadır. İstanbul Atatürk Havalimanı–Adana Havalimanı arası 787 km, Ankara Esenboğa Havalimanı–Adana Havalimanı arası 443km, Adana–Mersin arası karayoluyla 65km’dir. Adana Havaalanından Türk Hava Yolları ile diğer Türk havayolu işletmeleri uçaklarıyla tarifeli olarak günlük iç ve dış seferler yapılmaktadır. Ayrıca, charter seferleri de vardır. Türk Havayolları’nın 70’den fazla uluslararası havaalanı ve 35 iç havaalanı ile düzenli bağlantısı vardır. Türk Hava Yolları dışında 300 yabancı havayolu şirketinin de Türkiye ve bu arada Adana Havaalanı ile doğrudan ve aktarmalı bağlantısı bulunmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde Çukurova Bölgesel Havaalanı kurulacaktır. Çukurova Bölgesel Havaalanı’nda, düzenli olarak yolcu uçağı seferlerinin yanı sıra kargo seferleri de yapılacaktır. (2)

Deniz Yolu Ulaşımı
Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgeleri ithalat ve ihracat faaliyetlerini gerçekleştirmek için Mersin Uluslararası Limanı’nı kullanmaktadır. Ayrıca Ortadoğu Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, ABD ve AB ülkelerine ithalat-ihracat ve bu ülkelere transit yük taşımacılığı yapılmaktadır. 2007 yılına kadar, T.C. Devlet Demiryolları tarafından işletilen Mersin Limanı, 11.05.2007 tarihinde özelleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren Mersin Limanı’ndaki faaliyetler, PSA-Akfen grubuna ait Mersin Uluslar arası Liman Işletmeciliği A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Akdeniz’in ve Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olan Mersin Uluslar arası Limanı’ndan dünyanın tüm büyük limanlarına yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Ayrıca liman içerisinde Ataş Petrol Rafinerisi, Serbest Bölge, Petrol Ofisi ve NATO’ya ait özel rıhtımlar mevcuttur. Taşucu Limanı’ndan KKTC’ye yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Gerektiğinde, SEKA Müessesesi Özel Limanından da yararlanılmaktadır. Yat limanları bir zincir şeklinde bağlantı sağlamaktadır. Bunlar; doğudan batıya doğru Mersin Yat Baseni, Mersin Marina, Kumkuyu, Taşucu, Hacıishaklı, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’dur. (2)

Mersin Uluslararası Limanı:
Mersin, yalnızca zengin tarihi, kültürü ve turizmi ile değil, aynı zamanda verimli ve geniş tarım arazileriyle Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Doğu Akdeniz Bölgesi’nin sanayi ve tarım faaliyetleri için başlıca limanı olan Mersin Uluslar arası Limanı, Mersin’in dünyaya açılan kapısıdır. Mersin Uluslararası Limanı, demiryolu bağlantısı ve uluslar arası kolay ulaşım özelliğinin yanı sıra, Batı Avrupa’dan Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya ülkelerine, Rusya’dan Güney Afrika ülkelerine uzanan hinterlandı ile de, her türlü yük ve hizmetleri karşılayacak modern donanım ve kapasiteye sahiptir.Yaklaşık 110 hektarlık alana sahip olan Mersin Uluslar arası Limanı, elleçleme ve depolama bakımından yeterli donanıma sahiptir. 21 tane rıhtımı bulunan limanda, genel kargo,konteynır, dökme yük elleçleme ve ro-ro taşımacılık hizmeti verilmektedir. Limanın yanı başındaki 836.322 m2’lik bir alanı kaplayan Mersin Serbest Bölgesi, 5 m ve 12 m su derinliğine sahip 600 metre uzunluğunda bir rıhtıma sahiptir. Mersin Serbest Bölgesi, yerli ve yabancı firmalara gelir transferi bakımından çok önemli avantajlar sağlamaktadır. (1)

Mersin Limanı yük taşıma istatistikleri incelendiğinde; 2009 yılı Mersin Limanı yük trafiği artış hızındaki yavaşlamanın ardından, 2010 yılında artış hızının yükseldiği görülmektedir. Limandaki yük trafiği; yükleme 10.568.932 ton, boşaltma 13.750.598 tona; toplam yük trafiği ise artarak 24.319.530 ton olarak gerçekleşmiştir. Limana operasyon için uğrayan gemi sayısı 2009 yılına göre %1 oranında azalarak 4.416.ya gerilemiştir. Limanda elleçlenen yüklerin önemli bir kısmını teşkil eden petrol ürünlerinin; ATAŞ Rafinerisi’nin, 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile rafineri fonksiyonunu kapatıp sadece depo hizmeti vermesinin etkisiyle, söz konusu tarihten itibaren toplam yük içerisindeki payının giderek azaldığı ve 2010 yılında ! seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Mersin Limanı’ndan yapılan ihracat son beş yıllık dönem için değerlendirildiğinde; ihracat artışının düzenli olarak devam ettiği, 2010 yılında artış hızının yükseldiği ve son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görülmektedir. 2010 yılında Mersin Limanı’nda ihracat kapsamında tahliye edilen yükler, önceki yıla göre artış göstererek 9,4 milyon tona ulaşmıştır. Mersin Limanı’ndan en çok ihracat yapılan sektörler son beş yıllık dönem için incelendiğinde; genel kargo ihracat artış hızının yıllar itibariyle yükseldiği, 2009 yılındaki yavaşlamanın 2010 yılında yerini yükselişe bıraktığı, maden yükleri ihracat artış hızının inişli çıkışlı bir seyir izlediği, 2009 yılı ihracatındaki gerilemenin, 2010 yılında yerini artışa bıraktığı, çimento ihracatı artış hızında 2006-2009 dönemindeki yavaşlamanın, 2010 yılında ise yerini azalışa bıraktığı gözlenmektedir. (2)

Söz konusu dönem için Mersin Limanı’nda ithalat kapsamında tahliye edilen yükler incelendiğinde; ihracattaki gelişmelerle paralellik gösterdiği, son beş yıl içerisinde ithalat kapsamındaki yüklerde en yüksek seviyeye 2010 yılında ulaştığı gözlenmektedir. 2010 yılında, Mersin Limanı’nda ithalat kapsamında tahliye edilen yükler, bir önceki yıla göre oranında artış göstererek 11,9 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Toplam ithalat yükleri içerisinde ilk sırada yer alan petrol ürünleri ithalatının yıllar itibariyle inişli çıkışlı bir seyir izlediği, 2009 yılındaki artışın 2010 yılında hız kestiği, tahıl ithalatının 2006-2009 döneminde artış hızının yavaşladığı, 2010 yılında ise azalışa geçtiği, genel kargo ithalatının inişli çıkışlı bir seyir izlediği, 2009 yılı ithalatındaki azalışın, 2010 yılında yerini yükselişe bıraktığı gözlenmektedir. (2)

Mersin Limanı transit yük hacminde 2005-2007 döneminde artış hızında önemli bir değişim olmadığı, 2008 yılında ise artış hızındaki yükselişin 2010 yılında yerini azalışa bıraktığı gözlenmektedir. Transit taşımacılık yükleri içerisinde ilk sırada yer alan konteynır yüklerinin artış hızında 2007-2008 yıllarındaki yavaşlamanın, 2010 yılında yerini yükselişe bıraktığı, meyve yüklerinde 2005-2008 döneminde inişli çıkışlı eğilimi ardından, 2009 ve 2010 yıllarında artış hızının yavaşladığı, dondurulmuş et yüklerinde ise yıllar itibariyle inişli çıkışlı bir seyir izlediği görülmektedir. Mersin Limanı.nda dahili taşımacılık yüklerinin 2006-2009 yılları arasında artış hızında yavaşlama olduğu gözlense de 2010 yılında bir önceki yıla göre oranında azalarak 1,2 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 2010 yılında dâhili taşımacılıkta yükleme ve boşaltma bazında toplam hareketin t.lük kısmını petrol ürünleri, %6’sını genel kargo, %5’ini maden ürünleri teşkil etmektedir. Son beş yıllık dönemde Liman’da elleçlenen yüklerdeki artışa paralel olarak konteynır adedi bazında da artış olduğu ve 2010 yılında Limana giren konteynır sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı görülmektedir. 2010 yılında konteynır adedi  bazında  (TEU),  2009  yılına  göre  yüklemede  ’lik,  boşaltmada  ise  %’lik  artış  olduğu  görülmektedir. (2)

Mersin Yat Limanı
Lokasyon: 36° 46' 18” Kuzey(North), 34° 34' 32" Doğu(East) - UTC/GMT 2
Telsiz iletişim çağrı vhf kanalı 72, Çağrı işareti: Mersin Marina

“Şehir Marinası ve Sosyal Yaşam Alanı” anlayışı ile tasarlanmış olan Mersin Yat Limanı, Mersin’in denizle buluştuğu noktada bulunmaktadır. Yatırımı Mersin Yat Limanı İşletmeleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve 210.000 m² alan üzerinde yapımı tamamlanan Mersin Yat Limanı,
 • 500 yatlık deniz, 500 yatlık kara bağlama kapasitesi
 • 10.500 m² Alışveriş Merkezi Kompleksi,
 • 850 araçlık Otoparkı,
 • 2.000 kişilik Amfi tiyatrosu,
 • Açık ve kapalı yüzme havuzu, spa, sauna, buhar odası, fitness salonu, tenis kortları ve basketbol sahası ile 3.500 m²’lik alana kurulu Yat Kulübü ve Spor Merkezi,
 • 60.000 m² içinde suni gölet ve süs havuzları ile zenginleştirilmiş Rekreasyon Alanı,
 • 1.000 m²’lik açık Çocuk Eğlence Alanı,
 • Akdeniz ve yöresel mutfaklardan seçkin örneklerin yer alacağı “denizin kıyısında” tasarlanmış Restoranlar Bölgesi’ni içermektedir.
Adres/Address: Adnan Menderes Bulvarı  Eğriçam Mah. No: 33/F Yenişehir /Mersin /TÜRKİYE
Telefon/Phone: 90 324 329 10 34
Faks/Fax: 90 324 329 10 35
Web: www.mersinmarina.com.tr (1)

Mersin Yat Baseni
Mersin Çamlıbel mevkiinde faaliyet gösteren Yat Baseni 300- 350 yat kapasiteli olup, yatlara içme suyu, elektrik ,temizlik ve güvenlik hizmetleri vermektedir. Yat turizminin Doğu Akdeniz'e kaydırılmasına öncülük etmek amacıyla 13 yıldan bu yana, geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Yat Rallisi son beş yıldır Mersin Yat Baseni güzergah olarak alınmıştır. Mersin Yat Baseninde mavi tur, günlük tur ve mehtap turları da yapılmaktadır. Yat Baseninde çok sayıda Yüzer Balık Lokantası bulunmaktadır. Bu tesislerde afiyetle Mersin'e özgü balıkları tadabilirsiniz. (1)

 

  Neden Mersin
 • Vizyonu, Projeleri
 • 10 Neden
 • FDI
 • Genel Bilgiler
 • Yatırım Sektörleri
 • Lojistik
 • Tarım & Gıda
 • Turizm
 • Kimya ve Plastik
 • Makine ve Metal
 • Orman Ürünleri
 • İnşaat
 • Diğer
 • İş Destek Kurumları
 • Özel Yatırım Bölgeleri
 • Odalar, Borsalar ve Birlikler
 • Finansman ve Danışmanlık
 • Arge ve Eğitim Kurumları
 • Yatırım Klavuzu
 • Mersinin Ekonomisi
 • Doğrudan Yabancı Yatırım
 • Lojistik Altyapı
 • Dış Ticaret
 • İş Gücü
 • İş Ortamı
 • İş Kurma
 • Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
 • Vergiler
 • Mevzuat
 • Teşvikler
 • Genel Yatırım
 • Büyük Ölçekli Yatırım
 • Bölgesel ve Sektörel
 • Arge
 • Kobi
 • Sanayi Tezi
 • Teknoloji Geliştirme Kredileri
 • Eğitim Destek
 • İhracat Teşvikleri
 • Bankalar (Krediler)
 • Bilgi Merkezi
 • Haberler
 • Arşiv
 • Başarı Hikayeleri
 • Fuarlar
 • Yatırımcı Haritası
 • İletişim Bilgileri (Tüm Kurumlar)
 • Etkinlikler